ECOTONER - Certifikát ISO 9001.


Od roku 2003 má firma Ecotoner proces renovace kazet certifikován dle normy jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 - v současnosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

Obecné přínosy certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:
  • poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti;
  • možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě;
  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů;
  • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
  • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
  • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
  • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
  • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
  • vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.);

Certifikát kvality