Několik pokynů pro bezproblémovou práci s inkoustovou tiskárnou.Protože velká část majitelů těchto tiskáren bohužel nezná dost dobře principy jejich práce, bezděčně se dopouší chyb, které často vedou k plýtvání nervů a peněz. Nejzávažnější problém, který se často objevuje, je zasychání inkoustu v tryskách a vzduch, který se dostane do trysek tiskových zásobníků. Těmito pokyny, se pokusíme ušetřit problémy klientů, kteří nám svěřují k renovaci tiskové zásobníky svých tiskáren nebo nakupují nové.
  1. Nezávisle na typu tiskárny nikdy nepoužívejte přístroj do plného vyčerpání inkoustu. Některé modely, jako např. HP, Canon aj., mají čidla na kontrolu úrovně inkoustu a upozorňují na jeho vyčerpání, avšak starší modely takové zařízení nemají. V uvedeném případě je třeba zastavit tisk ihned po zjištění zhoršené kvality tisku, která se projevuje vznikem přerušených čár v textu nebo bledým zobrazením. V opačném případě existuje nebezpečí, že se do trysek dostane vzduch, který zabraňuje přístupu inkoustu čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že kazetu nebude možno správně zrenovovat. Navíc inkoust účinkuje jako chladící médium piezoelektrod a při jeho nedostatku se piezoelektrody přepálí a kazeta bude nenapravitelně poškozena. Proto naše doporučení je, plnit zásobníky dříve, než přestanou úplně tisknout.
  2. Snažte se tisknout nejenom černé, ale též barevné výtisky - minimálně 1 až 2 stránky dva až třikrát do týdne. Čím více používáte svoji tiskárnu, tím kvalitněji a bezproblémověji bude fungovat. Doporučuje se jednou za týden spustit program pro vyčištění trysek, má-li vaše tiskárna tuto nabídku ve svém software.
  3. Je třeba zabezpečit normální pokojovou teplotu v pracovní místnosti tiskárny. Dodržení této podmínky je zvlášť důležité v letní sezóně kdy teplota přesahuje 30°C. V případě nepravidelného používání tiskárny a vysokých teplot je velká pravděpodobnost zaschnutí inkoustu v tryskách.
  4. Máte-li tiskárnu s neměnitelnou tiskovou hlavou (Epson, Xerox, Brother) nebo Canon (1000, 2100, 4000, 6000, S200, S300, Pixma a j.), u nichž se mění pouze tiskové zásobníky s inkoustem, nenechávejte tiskárnu delší dobu s vyndanými inkoustovými náplněmi. Jinak hrozí možnost zaschnutí inkoustu v neměnitelném tiskové hlavě a její obtížné vyčištění, které není vždy možné.
  5. Je-li vaše tiskárna opatřena měnitelným zásobníkem (HP, Lexmark aj.) a nebudete-li dlouhou dobu s tiskárnou pracovat, doporučujeme vyjmout zásobník z tiskárny, uložit ho do polyethylenového sáčku s vlhkým papírem nebo látkou a uschovat na chladném místě.
  6. Vypnínejte tiskárnu až si jste jisti, že zásobník není v chodu a dostal se do parkovací pozice. Vypnete-li napájení dřív, se zásobníkem v mezipoloze, trysky nebudou pryžovým těsněním chráněny před zaschnutím.
  7. Někdy se stane, že tiskárna "neakceptuje" renovovanou kazetu, velmi často některé modely HP neakceptují dokonce originální barevný zásobník (HP 920 C, HP 970 CX, HP 840 C). V takových případech vyjměte kazetu a znovu ji vložte do tiskárny. Je nutné občas měkkým bavlněném ubrouskem, navlhčeným čistým lihem vyčistit kontaktní plochy samotné kazety a tiskárny (vždy však až po vypnutí tiskárnyí od napájení).
  8. U některých modelů HP (HP 920 C aj.) po plnění barevného kazety se ihned po instalaci zcela neprojeví všechny tři barvy (zvlášť byl-li zásobník před instalací delší dobu skladován) - v takovém případě je nutné provést čistění trysek vícekrát za sebou.